• mongolian
  • japanese

Боловсролын хүрээлэнгээс теле хичээлийг заах хуваарийг ирүүлсэн. Эцэг эхчүүдээ хүүхүүдээ теле хичээлд идэвхитэй хамруулна уу. 2020-02-05

Боловсролын хүрээлэнгээс теле хичээлийг заах хуваарийг ирүүлсэн. Эцэг эхчүүдээ хүүхүүдээ теле хичээлд идэвхитэй хамруулна уу.