• mongolian
  • japanese

9 сарын 1-нд хүүхдүүдээ хүлээн аван цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эхэллээ. 2020-11-03

9 сарын 1-нд хүүхдүүдээ хүлээн аван цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эхэллээ.

Бяцхан Монгол 1, Бяцхан Монгол Дөрвөн улирал салбар цэцэрлэг 2020 оны хичээлийн жилийнхээ нээлтийг хийлээ. Боловсролын яамны сайдын түр журмын дагуу, Мэргэжлийн хяналтын газрын зөвлөмжийн үйл ажиллагаандаа даган мөрдөн ажиллаж эхэллээ.