• mongolian
  • japanese

2022-04-04

Бяцхан монгол цэцэрлэг нь “Түргэн тусламжийн амилуулах нийгэмлэгтэй хамтран 2022 оны 02-р сарын 09-ний өдөр 2 салбарын бүх багш, ажилчдыг хамруулсан нийт 6 цагийн “Амь дэмжих суурь тусламжийн сургалт”-ыг амжилттай зохион байгууллаа.
Сургалтаар бидний сурсан зүйлс ...

    
          <div class=