• mongolian
  • japanese

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН БАЯРЫН ӨДӨР ГЭНЭТИЙН БЭЛГҮҮДТЭЙ ХӨГЖИЛТЭЙ ӨДРИЙГ ӨНГӨРӨӨЛӨӨ. 2022-04-04

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН БАЯРЫН ӨДӨР ГЭНЭТИЙН БЭЛГҮҮДТЭЙ ХӨГЖИЛТЭЙ ӨДРИЙГ ӨНГӨРӨӨЛӨӨ.